Připravte se na realizaci vašeho dotačního projektu

Přečtete si pár tipů od našich specialistů, aby vám nebyla krácena dotace.

Čemu se věnovat již od samotného počátku?

Nepodceňujte posouzení nutnosti realizace výběrových řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů či Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Dejte pozor na umělé i nevědomé rozdělení souvisejícího předmětu plnění při určování očekávané ceny dodávek. I u zakázek mimo režim ZZVZ si musíte umět obhájit princip hospodárnosti nákupu.

Jakékoliv změny v realizaci oproti původnímu schválenému podnikatelskému záměru a rozpočtu je potřeba řešit žádostí o změnu, dostatečně změny popsat a odůvodnit.
Nezapomeňte na existenci povinné publicity a všech jejich požadovaných forem.
Od počátku projektu mějte řádně nastavené oddělené účetnictví způsobilých nákladů projektu, archivační směrnici, směrnici pro účtování dotace apod.
Veškeré fakturace od dodavatele musí být vždy označeny číslem projektu.

U všech výdajů je potřeba vést po celou dobu projektu evidenci využití způsobilých výdajů projektu (výkazy práce), pakliže nejsou využívány ze 100 % na projekt.

Velmi důkladně se seznamte již od počátku realizace s přesnými administrativními požadavky na prokázání výstupu vašeho projektu.

Svěřte svůj projekt do rukou dotačních specialistů 

Napište nám na info@prehleddotaci.cz a domluvíme se na termínu úvodní konzultace, na které probereme vaše možnosti získání dotace.