Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

6. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova již začíná

Příjem dotačních žádostí probíhá od 3. do 23. dubna 2018.

V rámci rozvoje venkova vyhlašuje Ministerstvo zemědělství již 6. kolo příjmu žádostí o dotace. České podniky tím mají jedinečnou možnost žádat o část z více než 96 miliard korun určených pro náš venkov. Máte naplánované investice na tento rok a dále? Máte zájem na rozvoji vašeho regionu?

Program rozvoje venkova podporuje především diverzifikaci. Jeho cílem je rozdělení ekonomických aktivit regionů tak, aby došlo k vytváření pracovních míst a zvýšení hospodářského rozvoje. Zní to jako klišé, ale alokovaných 96 miliard mluví za sebe.

Ve strategii Evropa 2020 jsou cíle podpory venkova rozděleny do 6 priorit, aby oslovily každou zainteresovanou společnost regionu. Pokud tyto principy dokáží české firmy přijmout a za pomoci veřejných prostředků postupně naplňovat, český venkov nám to vrátí nastokrát.

Od 8 hodin 3. dubna 2018 mohou podávat firmy žádosti na podporu agroturistiky nebo vybavení dřevozpracujících provozoven.

Pro více informací volejte našeho odborníka na Program rozvoje venkova na tel. číslo 222 523 549. Dobře sepsaná žádost je víc než polovinou úspěchu. Nenechte se odradit složitým papírováním a byrokracií. Svěřte svou žádost do rukou profesionálů.