Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Přečtěte si předběžné podmínky programu Doprava 2030 a získejte dotace pro výzkum a vývoj v dopravě

Technologická agentura České republiky (TAČR) zveřejnila předběžné parametry programu Doprava 2030. Veřejná soutěž podpoří aplikovaný výzkum a inovace ve všech druzích dopravy. Podávat žádosti bude možné od 29. 2. 2024.

2. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2030 svým zaměřením pokryje výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní struktury.

Základní informace:

 • Příjem žádostí: 29. 2. 2024 - 24. 4. 2024.
 • Doba realizace projektu: 12 - 24 měsíců.
 • Není omezen počet žádostí na 1 uchazeče.

Pro koho je proram určen:

 • Podniky všech velikostí - malý, střední, nebo velký,
 • výzkumné organizace - v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka,
 • organizované složky státu nebo územně samosprávné celky v roli hlavního nebo dalšího
 • Podnik nemusí (narozdíl od většiny podobných programů) dokládat dvouletou účetní historii.

Míra a výše podpory

 • Maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt.
 • Intenzita podpory na projekt nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky).

Pozor na specifický cíl programu

 

Musí být povinně zvolen jeden z cílů:

 • udržitelná, přístupná a bezpečná doprava,
 • automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava,
 • nízkoemisní a ekologická doprava.

Konzultujte svůj projekt

Napište nám na info@prehleddotaci.cz a domluvíme se na termínu úvodní konzultace, na které probereme vaše možnosti získání dotace.