Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Pražské Inovační vouchery na nákup expertních služeb

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil 3. výzvu Inovačních voucherů, kterou se snaží navázat spolupráci podnikatelů s výzkumným sektorem. To v praxi pražským malým, středním i začínajícím firmám dává možnost získat až 2 miliony Kč například na konzultace, testování nebo design nových výrobků.

Informace k výzvě:

  • Příjem žádostí: 21. 10. 2019 – 6. 12. 2019
  • Alokace: více než 183 milionů Kč
  • Míra podpory: až 75 %
  • Další podrobnosti naleznete zde

Jedná se o výzvu kolovou, tudíž nerozhoduje rychlost podání žádosti, ale kvalita jejího zpracování. O inovační pražské vouchery bývá mezi podnikateli velký zájem, doporučujeme proto součinnost se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, inovací a vývoje. Pro bezplatnou konzultaci volejte 800 190 163 nebo pište na enovation@enovation.cz.