Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Právě otevřeno: dotace na projekty v oblasti dopravy

Vyvíjíte řešení, které přispěje ke zlepšení a modernizaci dopravy? Program Doprava 2020+ je pro vás jako stvořený a svou žádost můžete podat klidně hned.

Projekty by měly vést ke zlepšení:

  • udržitelnosti dopravy (snižování dopadů na životní prostředí, ekonomické zátěže atp.),
  • bezpečnosti a odolnosti dopravy a dopr. infrastruktury (prvky ke snižování nehodovosti, odolnost vůči přírodním vlivům aj.),
  • přístupnosti dopravy (osobám se specifickými potřebami, územními plány, sdílené ekonomiky atd.),
  • automatizace, digitalizace, navigačních systémů (rozvoj autonomních vozidel, sběr dat, využití družicových navigací aj.).

Na co si dát pozor:

  • Alokace aktuální soutěže: pouze 495 mil. Kč
  • Příjem žádostí do: 1. 6. 2022.
  • Projekt nebude podpořen pokud:  
  1. žadatel nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019, 2020);
  2. splňují definici podniku v obtížích;
  3. nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 1. 6. 2022.
Nízká alokace = velký důraz na kvalitu projektu a žádosti

Neváhejte se obrátit na naše dotační specialisty na bezplatné lince 255 785 570 nebo na enovation@enovation.cz .