Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Nové možnosti financování pro firmy plzeňského regionu

Na vývoj nových výrobků, služeb či zavádění nových postupů nyní můžete získat až 20 milionů Kč a dotací tak pokrýt 50 % nákladů na založení a rozvoj vašeho výzkumného zázemí. Pouze 2 české kraje letos podnikatelům nabízí extra výhodu oproti zbytku ČR, a Plzeňský patří mezi ně. Na rozdíl od celostátních výzev máte nyní mnohonásobně vyšší šanci.

Podporu z Výzvy II – Potenciál – ITI Plzeň můžete dotace čerpat například na:

  • budování a rozšiřování výzkumných center,
  • centra pro sestrojení a zkoušky prototypů,
  • výzkumné dílny a laboratoře,
  • vybavení CAD, CAM, simulace a hardware,
  • stavební práce, budovy, hmotný i nehmotný majetek sloužící pro výzkum a vývoj.

Pro firmy Plzeňského regionu je připraveno celkem 54 milionů Kč. Příjem žádostí již běží a v případě vyčerpání rozpočtu může být kdykoli ukončen.

Máte zatím jen nejasnou představu nebo už nachystaný projekt?

Nastavíme pro vás vhodnou kombinaci dotačních programů, abyste získali maximum peněz, sepíšeme kvalitní žádost o dotaci a vyřídíme vše potřebné. Pro bezplatnou nezávaznou konzultaci po telefonu, přímo u vás ve firmě či v našem regionálním dotačním centru volejte 800 190 163 nebo pište na adresu enovation@enovation.cz.