Dotace 2020: Transformujte svůj byznys pro lepší budoucnost

To chci

Nové možnosti financování pro firmy plzeňského regionu

Na vývoj nových výrobků, služeb či zavádění nových postupů nyní můžete získat až 20 milionů Kč a dotací tak pokrýt 50 % nákladů na založení a rozvoj vašeho výzkumného zázemí. Pouze 2 české kraje letos podnikatelům nabízí extra výhodu oproti zbytku ČR, a Plzeňský patří mezi ně. Na rozdíl od celostátních výzev máte nyní mnohonásobně vyšší šanci.

Podporu z Výzvy II – Potenciál – ITI Plzeň můžete dotace čerpat například na:

  • budování a rozšiřování výzkumných center,
  • centra pro sestrojení a zkoušky prototypů,
  • výzkumné dílny a laboratoře,
  • vybavení CAD, CAM, simulace a hardware,
  • stavební práce, budovy, hmotný i nehmotný majetek sloužící pro výzkum a vývoj.

Pro firmy Plzeňského regionu je připraveno celkem 54 milionů Kč. Příjem žádostí již běží a v případě vyčerpání rozpočtu může být kdykoli ukončen.

Máte zatím jen nejasnou představu nebo už nachystaný projekt?

Nastavíme pro vás vhodnou kombinaci dotačních programů, abyste získali maximum peněz, sepíšeme kvalitní žádost o dotaci a vyřídíme vše potřebné. Pro bezplatnou nezávaznou konzultaci po telefonu, přímo u vás ve firmě či v našem regionálním dotačním centru volejte 800 190 163 nebo pište na adresu enovation@enovation.cz.