Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Na plnění kritérií u programu Technologie můžete získat až 2 roky navíc

Ti, kdo žádali ve Výzvě III-VI. programu Technologie OP PIK a projekt jim stále běží, mají na splnění závazných indikátorů navýšení tržeb a nových pracovních míst až o 2 roky navíc. Musí však podat žádost o změnu.

Opatření vydalo MPO za účelem mírnit negativní ekonomické dopady epidemie COVID. O změnu termínu naplnění a udržení indikátorů požádejte podáním Změnového řízení s doložením důvodů, a to nejpozději 14 dní před uplynutí lhůty pro Podání Zprávy o udržitelnosti projektu.

Potřebujete s prodloužením lhůty pomoci?

Naši dotační specialisté vám rádi poradí. Pro bezplatnou konzultaci volejte 800 190 163 nebo pište na adresu enovation@enovation.cz.