Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo podobu druhé výzvy vysokorychlostního internetu

MPO zveřejnilo dlouho očekávanou druhou výzvu k vysokorychlostnímu internetu, žádosti je možné podávat od 8. května do 8. července tohoto roku

Druhou výzvu programu Vysokorychlostní internet vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve čtvrtek 7. února, která sebou nese mnoho pozitivních změn. Dotace je určena všem podnikatelským subjektům včetně velkých firem, získat dotaci lze ve výši 0,5 – 200 mil. Kč na vybudování nebo modernizaci sítě poskytující vysokorychlostní internet o minimální rychlosti 30 Mbit/s v tzv. „bílých“ nedostatečně pokrytých oblastech.

Výše podpory zůstává stejná, a to vysoce nadprůměrných 75 %.

Oproti první výzvě lze nyní žádat i na aktivní prvky sítě včetně bezdrátových technologií. Nově je možné pořídit i existující síťovou infrastrukturu a to v případech, kdy je takovéto řešení levnější, než vybudování nové sítě v obdobné kvalitě. Podporovány jsou projekty s minimální velikostí jedné základní sídelní jednotky, což odpovídá velikosti vesnice nebo části obce. Došlo rovněž k výraznému zprůhlednění a zjednodušení hodnocení žádostí.

Žádosti v dotačním programu Vysokorychlostní internet lze podávat od 8. 5. 2019 do 8. 7. 2019.

Potřebujete v otázce dotací poradit? Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na 800 190 163 nebo prostřednictvím e-mailu enovation@enovation.cz a zajistěte si dotace na vysokorychlostní internet.