Využijte nové dotační období naplno.

Chci vědět víc

Nebojte se kontroly dotačních projektů v OP PIK

Pouze prvotním předpokladem úspěchu je schválení dotačního projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpisem smlouvy o přidělení dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)se každý úspěšný žadatel o dotaci zavazuje ke splnění předem daných podmínek. Ty jsou dále definované dotačním  programem, výzvou či pokyny pro příjemce dotace. Jednou z povinností je například realizace výběrových řízení, předkládání žádostí o platbu, zpráv k projektu, plnění indikátorů, oznamování změn v projektu, archivace dokumentů či splnění povinné publicity.

 Od okamžiku vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace až po dobu deseti let po vyplacení poslední části dotace může přijít na dotační projekt kontrola. Kontrolním subjektem může být samotný poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále také například finanční úřad, Auditní orgán Ministerstva financí, Nejvyšší kontrolní úřad či Evropský účetní dvůr. Většina kontrol je předem ohlášených.

 Díky naším zkušenostem u klientů můžeme říci, že každý projekt projde v průběhu jeho realizace vždy alespoň jednou kontrolou. Kontroly se zaměřují především na plnění podmínek daného programu, dokumentaci týkající se projektu a její archivaci. Pokud však od samého začátku realizace projektu nedojde k podcenění, projekt je řádně a odborně administrován a je mu věnována potřebná péče, tak není důvod se případné kontroly obávat.

 Pokud jste při realizaci projektu nespolupracovali s profesionály, nebo si jen nejste jisti, zda jste na nějakou povinnost nezapomněli a chcete být na případnou kontrolu připraveni, nabízíme možnost auditu rizik projektu. V rámci auditu zkontrolujeme veškerou dokumentaci týkající se projektu, ověříme, zda plníte veškeré podmínky daného programu a odhalíme případné nedostatky, které můžete napravit ještě před kontrolou a vyhnout se tak případným sankcím.

 V případě zájmu se na nás obraťte. Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás a domluvte si bezplatnou schůzku ještě dnes, pište na enovation@enovation.cz nebo volejte na 800 190 163.