Dotační průvodce 1. díl: Mají dotace smysl?

Pokládáte si tuto otázku také? Pojďte se s námi podívat na to, kde všude dotace pomáhají.

Dotace mají v dnešní době mnoho důležitých funkcí a významů, jejichž primární podstatou je přispívat k ekonomickému, sociálnímu rozvoji společnosti a ochraně životního prostředí

Jedná se tedy o důležitý nástroj Evropské Unie pro rozvíjení růstu a inovací v oblasti podnikání pro členské státy EU.

Dotace jsou v poslední době často předmětem diskuzí a otázkou, kterou si mnoho lidí klade, je, zda mají smysl. Dotace mají určitě pro firmy velký přínos, pokud jsou využívány správným způsobem.

Dotace jako hnací motor ekonomiky 

Kromě zřejmé finanční podpory, kterou poskytují, mají dotace také potenciál stát se hnacím motorem pro investici do výzkumu a vývoje nových technologií a produktů.

 

Představujeme vám klíčové důvody, proč by měli být dotace vnímány pozitivně

 • finančně podporují investice do výzkumu a vývoje či moderních technologií v mnoha oborech,
 • podporují rozvoj a udržitelnost firem jako investici do budoucnosti,
 • mají pozitivní vliv na výkonnost firem a přinášejí podporu v době ekonomické nestability,
 • podílejí se na vzniku nových oborů
 • pomáhají vytvářet nová pracovní místa a udržovat ty stávající
 • dotace přispívají ke zlepšení kvality našeho životního prostředí,
 • zefektivňují státní správu,
 • doplňují nabídku finančních zdrojů pro realizaci podnikatelských záměrů,  
 • přináší nám kvalitnější zdravotní péči a modernizaci zdravotnictví,
 • inovují většinu průmyslových aktivit,
 • zvyšují naší energetickou nezávislost,
 • přispívají ke zkvalitnění životů jednotlivce i společnosti. 

To, že dotace pro firmy jsou přínosná, dokládají úspěšné realizované projekty našich klientů, při kterých dotace sehrála klíčovou roli. 

Zajímá mě to 

 

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy, obce či zdravotnického zařízení

Naši dotační specialisté jsou tu pro vás. Pokud potřebujete konzultovat váš projekt, napište nám na info@prehleddotaci.cz a probereme vaše možnosti získání dotace na konzultaci.