Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Výzva dotačního programu Nemovitosti pro uhelné regiony vyhlášena

Máte zájem vybudovat nové výrobní, administrativní nebo skladovací prostory v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji? Získejte dotaci až 70 mil. Kč.

 

16. 7. 2019 byla vyhlášena s největší pravděpodobností poslední výzva v dotačním programu Nemovitosti, díky kterému mohou podnikatelé v tzv. uhelných regionech získat až 70 mil. Kč na rekonstrukci starých budov tzv. brownfieldů.  

Konktrétně je tedy možné vybudovat nové výrobní či administrativní prostory v Karlovarském, Moravskoslezskéma a Ústeckém kraji.

Dotaci můžete získat např. na

  • stavební práce
  • zhotovení projektové dokumentace
  • projektovou a inženýrskou činnost
  • přípravu území (terénní úpravy, demolice aj.)
  • odstranění nevyužitých staveb nebo výstavbu inženýrských sítí a komunikací.

Žádosti bude možné podávat od 16. 10. 2019 do 16. 3. 2020.

Výzva byla vyhlášena jako průběžná, výjma kvalitnímu zpracování žádosti o dotaci je důležitá i rychlost jejího podání, doporučujeme tedy začít s přípravou již nyní. 

Pro bezplatné konzultace vašich podnikatelských záměrů jsme vám k dispozici na 800 190 163 či na adrese enovation@enovation.cz