Dostaňte svou firmu na zahraniční trhy

Chcete svou firmu prezentovat v zahraničí, ale děsí vás vysoké náklady na výstavy a veletrhy v zahraničí? Využijte finanční podpory na náklady spojené s vystavováním?

Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí může být pro firmy cesta, jak prezentovat své produkty a služby na mezinárodní úrovni, a tím zvýšit povědomí o značce a zvýšit svůj obrat.
Tyto výstavy otevírají malým a středním podnikům příležitost osobně prezentovat své produkty a služby novým potenciálním zákazníkům, navázat nové obchodní kontakty z celého světa.

O programu Marketing 

Vstupenkou na zahraniční veletrhy a výstavy mezi vystavovatele může být dotační program Marketing, z kterého mohou malé a střední firmy čerpat až 2,45 mil. Kč. 

Zajistí Vám pokrytí nákladů spojené s pronájmem výstavní plochy a stánku, dopravou exponátů nebo realizací marketingových materiálů a mnoho dalšího.

Firmy, které se rozhodnou podat žádost o dotaci na jejich projekt, mohou snížit své náklady tím si ušetřit peníze, které efektivně zhodnotí při investici do dalšího rozvoje svého podnikání.

Jak mohou firmy využít tuto příležitost k expanzi na nové trhy?

  • Podpora až pro 5 akcí v rámci 1 projektu.
  • Prezentace služeb nebo výrobků na mezinárodní úrovni.  
  • Oslovit potenciální zákazníky a zvýšit povědomí o své značce. 
  • Navázat nové obchodní vztahy.

 

Hlavní body dotace  

  • Předpokládaný datum vyhlášení výzvy: květen 2023 
  • Předpokládaný termín dodání žádostí: od 1. 6. do 30.10. 2023. 
  • Maximální výše podpory: 0,2 až 2,45 milionů Kč.  
  • Míra podpory: 50 % z vynaložených výdajů.  Neplatí pro Prahu.
  • Délka trvání projektu: do 31.12.2025
  • Realizace max. 5 akcí v projektu, každý žadatel (IČ) může podat pouze 1 žádost o dotaci 

  Více o programu