Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Dnes můžete začít podávat dotační žádosti do programu Inovace

Můžete začít žádat o nové dotace na inovativní řešení ve výrobě

Věnujete se vaše firma výzkumu, vývoji a inovacím? Potřebujete nové výrobní stroje? Podejte žádost o dotaci v programu Inovace.

S tímto dotačním programem můžete nakoupit nové stroje a posílit tak schopnosti vašeho podniku v oblasti high-tech výroby. Dotační program Inovace podporuje zejména zvýšení technických a užitných hodnot vašich výrobků, technologií a služeb.

Na váš projekt můžete získat dotační podporu až 40 mil. korun.

Vaší žádost v dotačním programu Inovace podávejte do 27. listopadu 2018.

Připravte svou dotační žádost spolu s námi a získejte evropské peníze již dnes. Kontaktujte nás na 800 190 163 nebo prostřednictvím adresy enovation@enovation.cz