Využijte nové dotační období naplno.

Chci vědět víc

David Kaňok radí jak na druhou výzvu k programu Vysokorychlostního internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypsalo druhou výzvu k programu Vysokorychlostního internetu, ta je opět velmi atraktivní, přesto se v některých bodech liší od své první verze. Nejen na téma rozdílů obou výzev se rozpovídal zkušený dotační odborník David Kaňok ze společnosti enovation s.r.o.

K čemu je vhodné čerpat dotaci na vysokorychlostní internet?
Dotace na vysokorychlostní internet slouží k nové výstavbě nebo také modernizaci již existujících sítí internetu v tzv. „bílých“ oblastech definovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V čem se druhá výzva liší oproti té první?
Druhá výzva se od první liší v mnoha oblastech. Její nastavení je mnohem lépe projednáno se zástupci poskytovatelů internetu. Dále je nově možné žádat také na aktivní prvky sítě, zároveň došlo k odstranění tvrdých podmínek pro použití bezdrátových technologií, které je tak nyní možné plně začlenit do žádostí o dotace. Projekty mohou být různého rozsahu, od zasíťování jedné menší obce až po velké projekty, které pokryjí vysokorychlostním internetem dvacet obcí.

Jaké jsou výhody druhé výzvy?
V první řadě je to v rámci ostatních dotačních programů značně nadprůměrná dotační podpora ve výši 75 % z nákladů. Dotaci je možné žádat prakticky na všechny investice spojené s výstavbou nebo modernizací sítí na vysokorychlostní internet.

Kdo může dotaci čerpat?
Dotační program je určen všem podnikatelským subjektům, které jsou registrovány u Českého telekomunikačního úřadu.

Jedná se o druhou výzvu, je stále dostatek míst k realizaci?
V rámci druhé výzvy došlo ke zmenšení území, ve kterých mohou být projekty realizovány. Stále se však jedná o zhruba 87 tisíc adresních míst s více než 120 tisíci domácnostmi.

Musí být v dané lokalitě již internet zavedený, nebo může dotyčný investor být i průkopníkem?
Z pohledu zájemce o dotaci není rozhodující, jestli v dané oblasti již poskytuje své služby. Projekt může cílit pouze na pokrytí tzv. obytných adresních místech, u kterých se do konce roku 2020 nepředpokládá pokrytí vysokorychlostním internetem.

Jaká je doba realizace a do kdy lze podávat žádosti?
Žádosti je možné podávat do 8. července tohoto roku. Z pohledu délky realizace je nutné projekt dokončit do 8. července 2022, tedy do tří let od uzavření příjmu žádostí. Ve výjimečných případech má poskytovatel dotace možnost tento termín posunout

Co byste žadatelům nebo potenciálním zájemcům ohledně této výzvy doporučil?
Všem zájemcům bych doporučil řádně prostudovat mapu podporovaných území. Následně je nutné si analyzovat, které oblasti pro mě, jako žadatele, dávají smysl. V případě, že jsou pro mě některé „bílé“ oblasti atraktivní, tak kontaktovat odborníky, kteří mají s žádostmi o dotace dostatek zkušeností. Dále bych doporučil začít co nejdříve s přípravou projektové plánované sítě vysokorychlostního internetu.

V čem může společnost enovation s.r.o. žadatelům pomoct?
Žadatelům nabízíme komplexní servis. Díky naší mnohaleté zkušenosti v oblasti zpracovávání žádostí o dotace jsme si vědomi administrativní náročnosti celého procesu. Proto našim klientům pomáháme nejen s přípravou projektu, ale také s administrativou spojenou s realizací, která zahrnuje výběrová řízení, žádosti o platbu a další.

Potřebujete poradit v oblasti žádostí k vysokorychlostnímu internetu? Kontaktujte odborníky z enovation s.r.o. a domluvte si nezávaznou schůzku k problematice vysokorychlostního internetu na 800 190 163 nebo pište na enovation@enovation.cz.