Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Datová centra nabízejí skutečnou kontrolu nad vašimi daty

Trh s datovými centry v Česku roste - zabezpečte si svá citlivá data

Plánujete investici na vytvoření datového centra? Potřebujete uchovávat a spravovat vaše data?

Využijte novou dotační výzvu zaměřenou na budování datových center a jejich modernizaci.

Výzva podporuje kompletní vybavení datového centra. Peníze lze čerpat především na pořizování IT infrastruktury  a non IT. Dále dotační program podporuje stavební náklady – pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukci staveb. Dále pak výstavbu, případně nájem pozemků a budov. Do nákladů lze zahrnout i projektovou dokumentaci nebo služby poradců, expertů a jiné studie.

Za datové centrum lze považovat funkční zařízené, kde se uchovávají a spravují data. Z tohoto pohledu má téměř každá firma své vlastní datové centrum, jehož základní funkci plní například běžná serverová místnost s rozvaděči.

Pokud vám vaše serverovna přestává vyhovovat kapacitně, bezpečnostně, technicky či provozně, je tato dotační výzva určena přímo pro vás. Takové skutečnosti nahrává i snížení minimální výše dotace na 1 mil. Kč. Více by se měla prosadit aktivita modernizace datových center oproti budování úplně nových datových center. Obecně se výzva zpřístupňuje menším projektům. To však neznamená, že by se z dotace nedalo vybudovat i poměrně robustní datové centrum, vždyť maximální možná dotace na jeden projekt činí až 150 mil. Kč.

Datové centrum nemusí být poskytováno výhradně k pronájmu a provozu aplikací včetně pronájmu výpočetního výkonu ve vysoce bezpečném prostředí, ale lze ho částečně nebo zcela využívat i pro interní potřeby majitele nebo skupiny firem.

Trh datových center v tuzemsku zaznamenal v posledních letech důležitý rozvoj, což je do jisté míry způsobeno i proměnou celého odvětví zálohování dat a práce s nimi. Je tak kladen důraz na vysokou bezpečnost, neomezený přístup a energetickou efektivnost. Datová centra již nejsou pouze obrovským a samostatným objektem vybudovaným na zelené louce, ale stále častěji se stávají srdcem společnosti z pohledu řízení jejich IT infrastruktury a vnitropodnikových procesů. Centra pro správu dat jsou čím dál tím více s podniky propojena nejen funkčně, ale i geograficky.

Uchovávat svá data ve vlastním datovém centru přináší mnoho výhod. Na prvním místě je jistě ekonomické hledisko, protože odpadají náklady za pronájem výpočetního výkonu formou hostingu firemních dat. Navíc lze volné kapacity nabízet i externím uživatelům. Další nespornou výhodou je eliminace bezpečnostních, technických a provozních rizik, respektive schopnost jejich celkové kontroly. V případě vlastního datového centra má vlastník dat možnost volby ve výběru typu hardwarového i softwarového vybavení, vlastní konfiguraci, nastavení výkonnosti, míry a kvality zabezpečení nebo energetické účinnosti.

Připravte si svou dotační žádost již dnes. Kontaktujte své dotační poradce na 800 190 163 nebo prostřednictvím adresy enovation@enovation.cz.