Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Aktuality

 • 12.12.2016

  Program Vysokorychlostní internet - vyhlášení v lednu

  Program Vysokorychlostní internet, jehož otevření bylo plánováno ještě v prosinci, bude spuštěn až v průběhu ledna.

 • 9.12.2016

  Změny v termínech zahájení příjmu dotačních žádostech

  Zahájení a ukončení příjmu žádostí o dotaci v programech Aplikace, Inovace, Potenciál a Služby infrastruktury bylo pozměněno.

 • 7.12.2016

  Už v průběhu ledna dojde k otevření programů OZE, NUT a SZT

  Několikamilionové dotace z EU jsou určeny pro papírenské, textilní, gumárenské a hutní podniky, výrobní družstva i pro řadu dalších.

 • 29.11.2016

  Výzva v programu Aplikace byla vyhlášena

  Podávat dotační žádosti je možné od 2. 1. 2017 do 2. 4. 2017. Dotace zafinancuje například náklady na nákup nástrojů, mzdy výzkumných pracovníků a techniků a řadu dalších nákladů.

 • 29.11.2016

  Inovace, Úspory energie – výzvy vyhlášeny

  Nyní můžete v těchto programech žádat o finanční podporu z EU. V rámci programu Inovace je možné podávat žádosti od 19. 12. – 30. 4. 2017, v programu Úspory energie již od 15. 12. do 30. 3. 2018, v programu Služby infrastruktury pak v termínu 15. 1. 2017 – 15. 4. 2017.

 • 18.11.2016

  Žadatelé, pozor na termín ukončení realizace projektu

  Žadatelé o dotaci musí podle Ministerstva průmyslu a obchodu striktně dbát na to, aby svůj projekt dokončili včas. Bude-li žadatel žádat o posunutí termínu ukončení realizace projektu, řídicí orgán toto povolí, ale jen po datum, které daná výzva stanovuje jako nejzazší. Zamítnuty budou dotační žádosti o posunutí termínu za tento termín.