Aplikace

Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 30 milionů Kč.

program se připravuje otevřen od 6/2018

Dotační program Aplikace je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporována je zejména spolupráce mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi.

 • Na co lze čerpat: Podnikový výzkum
  a vývoj
 • Kdo může čerpat: Podnikatelské subjekty všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 1 - 30 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 – 80 %

Kdo může dotaci získat

 • malé, velké i střední podniky,
 • vysoké školy a další organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a ostatního podpůrného personálu,
 • materiál,
 • náklady na smluvní výzkum, 
 • nákup vybavení formou odpisů,
 • dodatečné režijní náklady.

V rámci tohoto programu lze získat poslední vysokou dotaci také na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.

Základní podmínky

Dotační podpora z programu Aplikace je určena podnikům, jenž mají zázemí pro výzkum a vývoj a potřebují podpořit vlastní provozování těchto aktivit. Dotovaný výzkum a vývoj firmám pomůže dosáhnout komerčně uplatnitelných výsledků. Ty mohou následně uvést do praxe, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na světových trzích. Program neumožňuje financovat výstavbu výzkumného centra. 

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.